sig
  type ('v, 'e) t = {
    vertex : 'v;
    children : ('e * ('v, 'e) CCGraph.Lazy_tree.t) list Lazy.t;
  }
  val map_v :
    ('-> 'b) ->
    ('a, 'e) CCGraph.Lazy_tree.t -> ('b, 'e) CCGraph.Lazy_tree.t
  val fold_v :
    ('acc -> '-> 'acc) -> 'acc -> ('v, 'a) CCGraph.Lazy_tree.t -> 'acc
end