Module LogtkIndex.TERM_IDX.Leaf

module Leaf: LogtkIndex.LEAF  with type elt = elt

type t 
type elt 
val empty : t
val add : t ->
LogtkIndex.term -> elt -> t
val remove : t ->
LogtkIndex.term -> elt -> t
val is_empty : t -> bool
val iter : t -> (LogtkIndex.term -> elt -> unit) -> unit
val fold : t ->
'a -> ('a -> LogtkIndex.term -> elt -> 'a) -> 'a
val size : t -> int
val fold_unify : ?subst:LogtkIndex.subst ->
t ->
LogtkIndex.scope ->
LogtkIndex.term ->
LogtkIndex.scope ->
'a ->
('a -> LogtkIndex.term -> elt -> LogtkIndex.subst -> 'a) ->
'a
LogtkUnify the given term with indexed terms
val fold_match : ?allow_open:bool ->
?subst:LogtkIndex.subst ->
t ->
LogtkIndex.scope ->
LogtkIndex.term ->
LogtkIndex.scope ->
'a ->
('a -> LogtkIndex.term -> elt -> LogtkIndex.subst -> 'a) ->
'a
Match the indexed terms against the given query term
val fold_matched : ?allow_open:bool ->
?subst:LogtkIndex.subst ->
t ->
LogtkIndex.scope ->
LogtkIndex.term ->
LogtkIndex.scope ->
'a ->
('a -> LogtkIndex.term -> elt -> LogtkIndex.subst -> 'a) ->
'a
Match the query term against the indexed terms